Regulamin Sklepu alembik.eu

Regulamin sprzedaży internetowej www.alembik.eu


1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę BARMOR z siedzibą w Krakowie przy ul. Topolowa 46, 31-506 Kraków. Numer NIP 616-140-79-22, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.alembik.eu

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Alembik.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.alembik.eu jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.


2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Alembik nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Alembik zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.


3. Polityka ochrony prywatności

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).


4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.alembik.eu jest sprzedaż artykułów do domowej produkcji alkoholi.

b) Alembik prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Zdjęcia oferowanych produktów są autorstwa Alembik, staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i Alembik nie ponosi za nie odpowiedzialności.


5. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.alembik.eu

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku Realizuj zamówienie oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Zapłata za produkty uiszczana jest poprzez: kanały płatności serwisu www.payu.pl, przelew tradycyjny lub zapłatę przy odbiorze. Wpłata na konto powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

d) Pracownik Alembik informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail.


6. Ceny

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.


7. Dostawa

a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

b) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.

c) Alembik nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

d) Termin realizacji złożonych zamówień 2-3 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Alembik. W przypadku zapłaty przy odbiorze termin realizacji liczony jest od daty złożenia zamówienia.

8. Wady, zwroty

a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu). Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Alembik zwraca uiszczoną cenę zwróconego produktu wraz z kosztami dostawy (alembik zwraca kwotę równą wartości najtańszego proponowanego sposobu dostawy) w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru pokrywa kupujący.

b)Alembik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Alembik dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.

d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.


9. Prawa autorskie

Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.alembik.eu znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże produktów.


10. Zakończenie

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć